Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger eller hajker tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 700 kronor per år. Från och med tredje barnet betalar man 300 kronor och för ledare är avgiften 130 kronor.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.