Tollereds scoutkår har sin lokal i Gamla Kontoret som uppfördes 1845 av Nääs Fabriker och
omvandlades på sent 1940-tal till fritids- och samlingslokaler för fabrikens anställda.
Här träffas idag scouterna på sina veckomöten.

Letar du lokaler med charm och historia?
För mer info och bokning: bergasalentollered.se